زانوی 90 درجه افقی سینی کابل

  انواع:

        - پانچ دار

        - بدون پانچ

·      متریال:

        - گالوانیزه فابریک

        - گالوانیزه گرم

        - پوشش اپوکسی

        - آلومینیوم

        - استنلس استیل