زانوی 90 درجه عمودی خارجی نردبان کابل

متریال:

        - گالوانیزه فابریک

        - گالوانیزه گرم

        - پوشش اپوکسی

        - آلومینیوم

        - استنلس استیل