سه راهی سینی مش

متریال:

        - گالوانیزه فابریک

        - استنلس استیل