مهره فنردار

- استنلس استیل 304

        - استنلس استیل 316 

        - استیل گالوانیزه گرم

        - استیل گالوانیزه سرد