پیچ سرقارچی و مهره

- داکرومات
- استنلس استیل 304
- استنلس استیل 316