تری فویل کاندوئیت

تری فویل یکی دیگر از اتصالات مربوط به کاندوئیت است که برای نگه داری۳ کابل فشار قوی تک هسته ای به کار می رود.

 

دسته‌بندی کاندوئیت
متریال آلومینیوم
پوشش رنگ الکترواستاتیک
سایز ۲۸ تا ۳۲ – ۳۸ تا ۴۲ – ۴۱ تا ۴۵ – ۵۰ تا ۵۳ – ۶۷ تا ۷۲