نصب و راه اندازی

مراحل عملیات طراحی فونداسیون

 1. طراحی محاسبه و تعیین نقشه با توجه به شرایط زمین منطقه
 2. حفاری، آجرچینی و آرماتور بندی
 3. شابلون بندی، بولت گذاری و بتن ریزی
 4. محاسبه مصالح مورد نیاز به بهینه ترین صورت برای جلوگیری از هدر رفت مصالح

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد متحرک

 1. اسمبل و نصب برج روی فونداسیون
 2. نصب پروژکتورها تابلو برق و الکتروموتور گیربکس
 3. کابل کشی و سربندی داخل دکل
 4. نصب و تنظیم سیم بکسل، قرقره و متعلقات
 5. راه اندازی تست و تحویل
 6. آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب شرکت نورسا گستر

مراحل نصب برج نور (روشنایی) با سبد ثابت

 1. اسمبل و نصب برج روی فونداسیون، نصب پروژکتورها کابل کشی و سربندی
 2. نصب نردبان و حفاظ
 3. راه اندازی تست و تحویل
 4. آموزش به نماینده مشتری جهت بهره برداری صحیح محصول توسط نیروهای ماهر و مجرب شرکت نورسا گستر