گریتینگ

گریتینگ، جسمی فلزی مشبک شکل که کاربردهایی از جمله: تحمل بار، پله های اضطراری، مکان هایی که خطر جمع شدن گاز باشد، کانال های آب رو ، کارخانجات و… دارد. گریتینگ دو نوع فلزی و غیر فلزی دارد که در نورسا گستر نوین مدل فلزی به طور تخصصی ساخته میشود. همچنین برای آبکاری گریتینگ از گالوانیزه گرم ویا رنگ جهت زیبایی استفاده میکنند.

بخش های تشکیل دهنده گریتینگ

تسمه باربر: میزان مقاومت،باربری شبکه وکشش تماما به این قسمت یعنی تسمه باربر بستگی دارد، این قسمت بسته به نوع درخواست مشتری و محل نصب آن میتواند متفاوت باشد.

چشمه یا مش بندی: به فاصله بین تسمه های باربر و رابط ها، مش بندی یا چشمه می گویند. هرچه این فاصله کمتر باشد یعنی متراکم تر است و به طبع آن استحکام افزایش پیدا میکند. همچنین مش بندی تاثیر بسزایی در وزن و مقاومت گریتینگ دارد.

نگهدارنده: تسمه ها به وسیله نگهدارنده ثابت نگه داشته می شوند و فقط روی ظاهر گریتینگ تاثیر خواهد گذاشت و مانند رابط ها در توان تحمل باربری بی تاثیر هستند.

رابط: رابط به منظور حفظ شکل یا همان ظاهر گریتینگ استفاده میشود. رابط به صورت عمودی به تسمه متصل می شود و مسئولیت تحمل وزن را به عهده ندارد ، به همین دلیل فاصله بین آنها تاثیری در میزان مقاوت گریتینگ ندارد، اما فاصله بین رابط ها تاثیر مستقیم در راحتی عبور مرور دارد. به عنوان مثال در مکان های پر رفت و آمد و یا حساس مانند پله های اضطراری، فاصله ها را کمتر میگیرند تا پاشنه کفش بین رابط گیر نکند.