دکل مهاری G35 یکی از انواع دکل های مهاری است که ظاهری سه ضلعی دارد. دکل مهاری G35 به صورت سکشن های سه متری است و پایه های لوله نمره ۳ دارند.

وقتی می گویند دکل مهاری به این معنی است که توسط سیم مهار که نام دیگر آن بوکسل است به زمین مهار می شود و ممکن است به هر تکیه گاه دیگری جز زمین نیز مهار شود. دکل مهاری G35 نیز یکی از این مواردی است که در محیط هایی با وسعت زیاد کاربرد دارد و سبک بودن آن سبب ایجاد فوایدی در آن شده است.

یکی از مدل های دکل مهاری، دکل مهاری G35 است که سه ضلعی می باشد و دارای قطعاتی به اندازه ۳ متر است که به آن سکشن می گویند. نمره پایه های آن لوله سه است و اتصال خرپایی را در نوع A خواهید دید که نمره میلگردهای آن هشت می باشد. از دکل G35 که باربری پایینی دارند برای نصب کردن دیش های کوچک اینترنتی و یا آنتن های بی سیم می توان استفاده نمود. عددی که در مقابل حرف G گذاشته می شود عرض قاعده بخش ها را نشان می دهد که یعنی در دکل مهاری G35 اندازه قاعده هر وجه دکل ۳۵ سانتی متر است و بیشترین ارتفاع مربوط به این دکل مهاری سی و شش متر خواهد بود.

دکل G35

  •  طول هر سکشن در دکل G35 به اندازه دویست و نود و نه سانتی متر است.
  •  طول قاعده مرکز به مرکز دکل مهاری جی ۳۵ به اندازه سی و پنج سانتی متر است.
  •  وزن هر قطعه در دکل مهاری به اندازه بیست و پنج کیلوگرم است.
  •  در هر نه متر مهار گذاشته شده است.
  •  نمره صفحه تعادل این مجموعه شش است.
  •  گالوانیزه ضخامتی به طور میانگین به اندازه صد میکرون دارد.
  •  قطر سیم مهار دکل G35 شش میلیمتر است و از نوع گالوانیزه می باشد .

اجزا و ابعاد دکل مهاری G35

سبکی دکل مهاری G35 سبب نصب آسان در پشت بامها شده است و از سیم مهار در هر ۹ متر و یا ۶ متر به جهت مهار آن از سه جهت و زاویه ۱۲۰ درجه استفاده می شود. هر سکشن در دکل مهاری جی ۳۵ دارای یک بدنه لوله ای و اتصالات میلگردی است که جوش سبب اتصال آن ها به هم شده است. ظاهر سکشن ها مثلثی شکل است و ۸ ردیف پله در هر سکشن برای افزایش مقاومت و ایستایی دکل طراحی شده است که مطابق با استانداردها می باشد و سبب می شود بالا رفتن از آن به سهولت انجام بگیرد. از پوشش گالوانیزه برای ممانعت از زنگ زدگی و فرسودگی دکل ها استفاده می شود. اجزای تشکیل دهنده دکل مهاری G35 شامل بیس پلیت، سکشن، سیم مهاری، صفحه تعادل، تاج سر دکل، پیج و مهره، گوشواره، تسمه کمربندی، کرپی و … می باشد.