تابلو پیام متغیر یک وسیله کنترل ترافیکی است که پیام آن را بطور دستی، الکتریکی، مکانیکی و یا الکترومکانیکی می‌توان تغییر داد تا به وسیله آن اطلاعاتی در مورد تراکم ترافیک، تصادف ترافیکی، عملیات عمرانی و تعمیر و نگهداری، شرایط سخت جوی، وضعیت جاده‌ای، وقایع و مناسبت‌های برنامه‌ریزی شده و دیگر حالت‌های ممکن و تسهیلات جاده‌ای مانند : پل‌های متحرک، باجه‌های عوارض، ایستگاه وزن کشی و … به نمایش درآورد.

تابلوهای پیام متغیر که به اختصار VMS نامیده می شوند از وسایل کنترل ترافیک محسوب می شوند که به منظور اطلاع رسانی به رانندگان در محل و به صورت بهنگام مورد استفاده قرار می گیرند. تابلوهای پیام متغیر به صورت دروازه ای یا برروی دکل VMS در شانه راه و یا به صورت بازو دار برروی مسیر نصب می شوند. اطلاعات برروی این تابلو ها عموما به صورت بهنگام نمایش داده می شوند. کنترل و ارسال این اطلاعات از یک مرکز و یا به صورت محلی انجام می‌شود. تابلوهای پیام متغیر برای تاثیرگذاری برروی رفتار رانندگی و اصلاح جریان ترافیک و عملکرد آن طراحی شده اند.

کاربرد دکل و سازه VMS

 •  محصور نمودن سواره‌روها
 •  اعلام وضعیت ترافیک معابر شامل :
 •  اعلام سرعت مناسب برای بهینه کردن زمان سفر
 •  اعلام وضعیت باندهای حرکتی
 •  پیشنهاد مسیر جایگزین
 •  اعلام هشدارهای ضروری
 •  اعلام وضعیت تعمیر راه
 •  محل واقعه
 •  نوع واقعه
 •  کیفیت واقعه
 •  محل پارکینگ‌ها و اعلام ظرفیت خالی هرکدام از آنها
 •  تابلوهای ایستگاههای اتوبوس برای نمایش خط یا مسیر ، زمان رسیدن اتوبوس و ظرفیت آن
 •  تابلوهای فرودگاهی برای معرفی پروازها و دروازه‌های پرواز و زمان رسیدن هواپیماها
 •  تابلوهای تبلیغاتی بصورت تصاویر متحرک و گرافیکی در فروشگاهها و اماکن عمومی
 •  تابلوهای سینمایی برای اعلام فیلم‌ها و ساعت و تاریخ نمایش آن و محل نمایش و اطلاعات دیگر مربوط به فیلم‌ها
 •  کتابخانه‌ها و مغازه‌ها برای اعلام ساعت کاردر روزهای مختلف
 •  تابلوهای نمایش امتیازها در سالن‌ها و استادیوم‌ها از مصارف ورزشی این تابلوها می‌باشند
 •  انحصاری نمودن خطوط
 •  تغییر جهت دادن خطوط ترافیک در ساعات مختلف در طی روز
 •  مدیریت ترافیک و تغییر مسیر در موارد مورد نیاز
 •  آگاه‌سازی رانندگان از شرایط ترافیک بزرگراه و نحوه برخورد با وقایع همزمان 
 •  تغییر دادن خط سیر آزادراه به آزادراه
 •  آگاه‌سازی رانندگان از وقایع خاص
 •  کنترل سرعت
 •  اخطار در مورد وضعیت‌های زیان‌آور
 •  تغییرات زیان‌آور و حالت‌های مقطعی محیطی مانند مه گرفتگی، ‌مه متصاعد شده از بخارهای شیمیایی، نزولات آسمانی، گردو غبار، طوفان، بادو نظایر آنها.
 •  شرایط خطرناک روسازی راه مانند یخ‌زدگی ، لغزندگی ، آبگرفتگی و نظایر آنها . 
 •  وجود کامیون‌های حامل بارهای سنگین
 •  کنترل گذرگاهها
 •  کنترل روگذرها و زیرگذرها
 •  کنترل ارتفاع ایمن گذرگاهها
 •  کنترل ایستگاههای مهم
 •  کنترل ایستگاههای اخذ عوارض
 •  پیام‌رسانی از مقطع‌های مربوط به ساخت ، نگهداری و تعمیرات
 •  تغییرات سرعت
 •  کنترل مسیر
 •  استفاده از خطوط عبوری ویژه کنترل سواره‌رو
 •  حق مقدم به وسایل‌نقلیه‌ای که در برنامه‌ریزی انجام شده از اولویت نخست برخوردارند.