پایه دروازه ای

پایه دروازه ای ویا دکل گاباری از دو پایه که در دو طرف مسیر قرار می گیرند و یک بازوی پیوسته تشکیل می شود که محل قرارگیری تابلو یا دوربین می باشد. تابلوهایی که برای آدرس دهی استفاده می شوند معمولا ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر قبل از تقاطع ها نصب شده و به رانندگان برای تعیین مسیر کمک می کنند.
متناسب با عرض جاده، پایه دروازه ای می تواند دو ویا سه پایه داشته باشد، این پایه ها ساختاری هشت وجهی دارند که با پوشش گالوانیزه در مقابل زنگ زدگی و خورندگی مقاوم می شوند. طول عمر استاندارد این دکل ها با درنظر گرفتن شرایط جوی محیط مانند میزان رطوبت و شرجی بودن بین ۲۰ تا ۳۵ سال می باشد.
لازم به ذکر است شرکت نورسا گستر نوین قابلیت تولید دکل های گاباری عظیم و چندمنظوره با قابلیت نصب تابلوهای متغیر خبری تحت عنوان دکل VMS را نیز دارد.

قیمت این دکل به پارامترهای مختلفی از جمله ارتفاع و قطر پایه ها، تعداد و نوع دوربینها و تابلو ها مربوطه ، شرایط محیطی محل نصب ، نوع پوشش و… بستگی دارد. همچنین قیمت فونداسیون دکل دروازه ای متناسب با ارتفاع دکل، تعداد و وزن دوربینها و تابلو ها مربوطه ، شرایط محیطی محل نصب مانند مقاومت خاک ، ساختار خاک زمین محل نصب ، سرعت باد و … تعیین می شود. فونداسیون دکل گاباری به دو صورت پیش ساخته و یا احداث درجا قابل انجام است.