پایه علائم ترافیکی

پایه علائم ترافیکی سازه است که جهت نصب تابلو های راهنمای مسیر، چراغ های راهنمایی و رانندگی، تابلوهای VMS و سامانه های ثبت تخلفات بکار می رود. پایه علائم ترافیکی در دو دسته کلی صلیبی و کنسولی تقسیم بندی می شود که در ابعاد مختلف و با طول بازوی متنوع در مجموعه نورسا گستر نوین ساخته می شود.

دکل کنسولی : این دکل ها از یک پایه و یک بازو تشکیل می شوند که معمولا برای نصب دوربین های پلاک خوان یا تابلو های راهنمای مسیر استفاده می شوند. محل نصب دکل کنسولی در خروجی بزرگراه ها می باشد. با توجه به حساسیت دوربین های نصب شده روی این پایه ها طراحی صحیح برای کاهش لرزش دوربین بر روی بازوی دکل بسیار حائز اهمیت است.
دکل صلیبی : این دکل ها از یک پایه و دو بازو مانند صلیب ساخته شده است که معمولا در ابتدای جدا کننده های مسیر (دوراهی) یا بلوار ها استفاده می شوند.